Všetky suroviny, ktoré používame sa snažíme kupovať od tých distribútorov, ktorí nám dodávajú produkty z plantáží a polí, kde je dodržiavaný princíp Trvalo udržateľných zdrojov a Fair trade pricípy.

Prírodu, v spojení s človekom si ako darcu všetkých surovín vysoko vážime, preto nie sme ochotní pristúpiť na akékoľvek iné princípy.

K niektorým nami používaným surovinám sú k dispozícii aj certifikáty, ktoré tento prístup k prírode a férovým podmienkam potvrdzujú.

Comments are closed.